Skip links

NPS® – Nano Purifying System

OCRAMclima NPS

NPS® – Nano Purifying System

Størstedelen af verdens befolkning forbinder det, at trække frisk luft med livet udendørs. Men disse øjeblikke er korte, fordi vi tilbringer 90 % af vores levetid indendørs. Hjemme, arbejde, skoler, offentlige bygninger, indkøbscentre eller hospitaler er blandt disse lukkede rum. Luftfornyelsen i disse rum er ikke naturlig og vil blive kompromitteret, hvis systemer ikke kan garanterer sund vejrtrækning for både bygningen og dens indbyggere.

EN VERDEN
AF REN LUFT

Vi tager vores mission meget alvorligt om at udvikle systemer for at forbedre indendørs luft, der hjælper med at opretholde luften under de reneste forhold. NPS ® er et biprodukt af denne mission såvel som dens forskellige anvendelsesmuligheder.

NPS® er resultatet af løbende forskning hos OCRAMclima for at udvikle luftrensningssystemer til følsomme miljøer med meget krævende standarder omkring hygiejnisk kontrol. Rene rum, hvor kontamineringskontrol er den største prioritet; Hospitaler eller kliniske omgivelser, der eliminerer risikoen for spredning af virus eller infektioner hos mennesker, hvilket garanterer sikring af sundhedsydelse til både sundhedsfagfolk og patienter.

NPS® overholder strenge standarder inden for forskellige sektorer og operationelle områder, såsom nanoteknologiindustrien; kontrolrum; apoteker; husdyrfaciliteter og husly; bilindustrien; mødelokaler; fødevarehåndtering og forarbejdningsindustrien; bagerier; industri-, restaurant- og hjemmekøkkener.

REN LUFT-TEKNOLOGI

Nano Purifying System (NPS®) er et yderst effektivt luftrensningssystem, designet af og til HVAC-branchen (opvarmning, ventilering og klimaanlæg), men også til hjemmebrug. Dette udstyr giver en 99,9% neutralisering af de bakterie- og svampereplikationer, der findes i luften.

HVORDAN ALT FUNGERER

Fremgangsmåden med katalytisk ionisering af til luft skaber ekstremt reaktive katalytiske radikaler, der stærkt vil interagere med flygtige organiske forbindelser, såsom hydroxylradikal (OH-), hydroperoxidradikal (HO2) og superoxidanion (O2-). Disse stærkt reaktive stoffer kan oxidere VOC’er adsorberet på katalytiske overflader. Luftforurenende stoffer, hvor som indeholder flygtige organiske forbindelser, og som er adsorberet på overfladen, omdannes fortrinsvis til kuldioxid (CO2) og vand (H2O). Det fotokemiske af UV i celler forårsager thymindimerisering af nukleinsyrer. Den ultraviolette strålingskilde er jævnt ansvarlig for aktivering af titandioxidoverflade.

MAKSIMALE LOVLIGE NIVEAUER FOR KONCENTRATION AF LUFTFORURENING

IAQ PORTUGUESE LAW – PT DL 118-2013 and PT DL 78-2006

Parameters

Maximum Reference Concentration

50 μg/m3

2250 mg/m3

1250 ppmv

10 mg/m3

9 ppmv

0.2 mg/m3

0,10 ppmv

100 μg/m3

0,08 ppmv

600 μg/m3

PT DL 118-2013 (μg/m3):

Benzene 5
Trichloroethylene 25
Toluene 250
Styrene 260
Tetrachlorethlylene 250

 

PT DL 78-2006 (ppmv):

Isobutylene 0,26
Toluene 0,16

400 Bq/m3 (Becquerel/m3)

500 CFU/m3 of air – (PT DL 78-2006)

Inferior to the exterior concentration plus 350 CFU/m³ of air – (PT DL 118-2013)

500 CFU/m3 of air – (PT DL 78-2006) Inferior to the exterior concentration -(PT DL 118-2013)
Species Specific conditions in accordance:

Cladosporium spp

Penicillium spp

Aspergillus spp

Alternaria spp

Eurotium spp

Poedlomyces spp

Wallermia spp

≤ 500 CFU/m3

Acremonium spp

Chrysonilia spp

Tricothecium spp

Curvularia spp

Nigrospora spp

Each species 50 CFU/m3

Mixture of species 150 CFU/m3

Chryptococcus neoformansHistoplasma capsulatum

Blastomyces dermatitidis

Caccidioides immitis

bsence of any species

Stachybatrys chartarumAspergillus versicolor

Aspergillus flavus

Aspergillus achraceus

Aspergillus terreus

Aspergillus fumigatus

Fusarium moniliforme

Fusarium culmorum

Trichoderma viride

Each species 12 CFU/m3

(several colonies per
each plate)

< 100 CFU/L of water

NPS® YDELSESTEST

NPS® gennemgik en ydelsestest udført af et uafhængig undersøgelsesevalueringsbureau for indendørsluftkvalitet. Resultaterne godkender NPS® som et kraftfuldt våben mod indendørs luftforurening takket være kombinationen mellem UV-effekt og luftkatalytisk ionisering. Diagrammerne nedenfor viser resultaterne af analyse af indendørs luftkvalitet over en periode på fire timer.

Alle Flygtige Organiske Forbindelser

HR

T

TIME (HOURS)

O3 Ozon

Max. legal conc.

O3

TIME (HOURS)

CO – kulilte

Max. legal conc.

CO

TIME (HOURS)

CO2 – Kuldioxid

Max. legal conc.

CO2

TIME (HOURS)

CH2O – formaldehyd

Max. legal conc.

Formaldeido

TIME (HOURS)

Svamp og bakterier

Bacteria

Fungus

TIME (HOURS)

Hjemme

Reducerer mikroorganismer og Flygtige Organiske Forbindelser i luften. Mindske opvarmnings- og ventilationsomkostninger.

Hospitaler

Forebygge og løse mikrobiel proliferation. Fremme ren under helingsprocessen.

Offentligt rum

Drastisk reduktion af mikrobiel belastning og risici for luftbåren mikroorganismeinfektioner.

Hoteller

Ventilations- og varmeomkostninger. Yde en maksimal komfort og renlighed.

Industri

Hjælp til nedbrydning af industrielle luftforurenende stoffer og nedskæring af driftsomkostninger

Skoler

Kontrollerer spredning af sygdomme i skoler. Understøtter koncentration og indlæring.

Køkken

Fjerne fedtpartikler. Fjerne lugte. Sikre et højt niveau af indendørs lufthygiejne.

SIKKERHED

Sikkerhedsinstruktioner til installation og vedligeholdelsesprocedurer

Installation

Installation skal kun udføres af kvalificerede fagfolk, der har egnet sikkerhedsudstyr.

UV-STRÅLING

Undgå at se direkte på UVGI-systemet under drift, UV-stråling kan skade biologiske strukturer! Brug passende øjenbeskyttelse.

ELEKTRISK STØDFARE

Installer altid udstyr, der er frakoblet en strømledning for at forhindre fare for elektrisk stød.

VEDLIGEHOLDELSE

Før der bliver udført vedligeholdelse på udstyret, skal strømforsyningen tages ud.

Vedligeholdelse skal kun udføres af kvalificeret fagfolk.

GENANVENDELSE

OCRAMclima luftrensningsudstyr bruger lavtryks kvikksølvlamper. Disse lamper skal genanvendes separat og af kvalificerede teknikere.

NEED HELP?

Talk to us! Get in touch and we will clarify all your doubts as soon as possible.

Contact us
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner